Betonarme Prefabrik Sektöründe 2021 Yılı Güncel Maliyetleri ve Güncel Birim Fiyatları

   

  2021 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Belli Oldu mu?

  *2021 Yılı Betonarme Prefabrik Yapı Birim Maliyetlerinde 2020 Yılına Göre Ne Kadar Farklılık Oldu.

   

  Betonarme prefabrik sektöründe yapı birim maliyetleri çimento, demir, çelik ve diğer yapı malzeme fiyatlarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.2021 yılında çimento, demir, çelik ve diğer yapı malzeme fiyatlarının değişimi prefabrik betonarme yapı birim maliyetlerini de doğrudan etkileyecektir. Betonarme prefabrik yapı birim maliyetlerini önemli derecede etkileyecek önemli faktörlerden bir diğeri de nakliye ücretleridir, akaryakıt ücretlerindeki değişimde prefabrik betonarme yapı birim maliyetleri üzerinde doğrudan etkili olacaktır.

   

  +1000 m2 Beton Prefabrik Yapı Maliyeti Ne Kadar Arttı ?

  Betonarme prefabrik yapı projelerinde belli bir m2 ye belirli bir birim fiyatı oluşturmak tam olarak doğru bir yöntem değildir, bunun nedeni aynı m2 deki iki farklı projenin proje totalinde oluşacak maliyet tutarları aynı olmayabilir. Projeler oluşum aşamalarında çok farklılık gösterebilmektedirler. Örneğin; aynı m2 deki iki farklı projede kullanılacak olan demir, beton, çelik ve diğer yapı malzeme oranları değişkenlik gösterebilmektedir. Bunun yanı sıra yapıda istenilen yükseklik, yapıda kullanılan beton cinsi, yapıda kullanılan demir ebatları ve kullanılacak olan diğer yapı malzeme miktarları farklılık gösterebilmektedir. Özellikle sanayi yapılarında geniş açıklıklar elde etmek için kullanılan ön germe tekniğinde kullanılan çelik miktarı da projelerde maliyeti etkileyen baş faktörlerden biridir. Betonarme prefabrik yapıların oluşumunda maliyeti en fazla etkileyen başlıca faktörlerden birisi nakliyedir. Betonarme prefabrik yapı elemanlarının (kolon, makas, kiriş…) fiziksel büyüklükleri ve tonajlarından dolayı taşıma ücretleri oldukça fazladır, bundan dolayı proje maliyetleri oluşturulurken göze ilk çarpacak faktörlerin belki de en önemlilerinden birisi nakliye ücretleridir. Betonarme prefabrikte nakliye ücretleri konusunda değinmemiz gereken bir hususta yapılması düşünülen projenin yapı elemanlarının üretildiği tesise olan uzaklığıdır; bununla doğru orantılı olarak üretim tesislerine olan uzaklık arttıkça nakliye ücretleri de artmaktadır. Ülkemizdeki akaryakıt ücretleri göz önüne alındığında nakliye kısmının büyük bir maliyet artışı oluşturması çok doğaldır. Betonarme prefabrik yapı maliyetlerini doğrudan etkileyen önemli faktörlerden biriside vinç çalışma ücretleridir. Prefabrik yapı elemanlarının montajı aşamasında zaruri olarak kullanılması gereken vinç çalışma ücretleridir, ülkemizde rekabetin fazla olmadığı vinç sektöründe kiralama ve çalışma ücretleri oldukça yüksektir buda betonarme yapı maliyetleri oluşturulurken büyük bir maliyet yükü oluşturmaktadır. Bunlara ilave olarak işçilik ücretleri de her geçen yıl artmaktadır buda betonarme prefabrik yapı maliyetlerini etkilen başlıca faktörler arasında yer almaktadır.

   

  İnşaat m2 Maliyeti 2020 Yılından 2021 Yılına Göre Ne Kadar Değişti ?

   

  Yukarıda belirtmiş olduğumuz prefabrik betonarme yapı maliyetlerini etkileyen faktör maliyetlerinin her geçen gün enflasyona bağlı olarak değişim gösterdiğini söyleyebiliriz. Bunun doğrultusunda 2021 yılında 2020 yılına kıyaslama yapıldığında belli bir miktar değişimi gözlenmesi çok doğaldır.2021 yılı betonarme prefabrik yapı maliyetleri belirtmiş olduğumuz demir, çelik, çimento, beton, yapı malzemeleri, nakliye ve vinç ücretleri çevresinde şekillenecektir.

  Paylaş

  Yorum Yapın