Şirketimiz, betonarme prefabrik üretimi ve montaj faaliyetlerinde  iş sağlığı ve  güvenliği birinci önceliğidir.

Güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için tüm çalışanlarımız kendi yetki çerçevesinde gerekeni yapmakla yükümlüdür.

Bu doğrultuda Mavitaş Prefabrik A.Ş. olarak,

--Çalışanları iş sağlığı güvenliği alanında eğitmeyi ve İSG kültürünü benimsemelerini

--İşyeri ortamında kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımları kullandırmayı

--Çalışanlara yüksekte çalışma ile ilgili eğitimleri vermeyi.

--İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi için etkili bir risk değerlendirmeyi yapmayı

--Acil durumlar için çalışanları bilgilendirmeyi

-- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili teknolojik gelişmelere ayak uydurmayı

İlke olarak benimsemiş bulunmaktayız.