Prekast binaların dış cephesini kapatmak veya ara bölmeler oluşturmak amacı ile dizayn edillir