Döşeme kalınlığı içinde boşluklar düzenleyerek ölü yükleri azaltmak ve böylece daha büyük açıklıklar geçmek ancak prefabrikasyon da uygulanabilen gelişmiş üretim teknikleri sayesinde mümkün olmuştur. Bu üretim tekniklerinde öngerme donatılarının kullanıldığı, özel bantlarda makine ile seri üretim yapılmakta ve 60 veya 120 cm eninde kalınlığı 10 ile 46 cm elemanlar üretilebilmektedir.

Döşeme kalınlığı içinde boşluklar düzenleyerek ölü yükü azaltmak ve böylece daha büyük açıklıklar geçmek ancak prefabrikasyon da uygulanabilen gelişmiş üretim teknikleri sayesinde mümkün olmuştur. Boşluklu döşemelerin öngermesiz klasik sistemle üretilen veya donatıların elektrik enerjisi ile ısıtılıp öngerme verilen eski sistemlerin yanında, günümüzde yeni üretim teknolojileri uygulanmaktadır. Bu üretim tekniklerinde sadece St1700 kalitesindeki öngerme donatılarının kullanıldığı, özel bantlarda makine ile seri üretim yapılmaktadır. Projesine göre dizayn edilen donatılar, önceden gerilir ve üretim bittikten sonra kürleme yapılır. Daha sonra proje boylarına göre testere ile kesilip elemanlar stoklanırlar.

Öngerilmeli Boşluklu Döşemelerin Avantajları

  • Prefabrik döşeme elemanlarıylatürlü yapının büyük açıklıkları kısa zamanda, ekonomik olarak geçilir.
  • Prefabrik döşeme elemanları depremve yangına karşı dirençli oldukları gibi ses ve ısı yalıtımı da sağlarlar.
  • Prefabrik döşeme elemanlarınınüstüne hasır çelikli beton kaplama (topping) yapılarak döşemenin taşı-ma kapasitesi ve diyafram kabiliyeti artırılabilir.
  • 60-120 cm modüler genişlikte olan prefabrik döşeme elemanları, 3000 kg/m’a kadar hareketli yük taşıma kapasitesine sahiptir.

Öngerilmeli boşluklu döşemeler, sanayi tipi yapıların arakatlarında ağır hareketli yükleri taşımak için günümüzde en yaygın kullanılan döşeme tiplerinden biridir. Bazen fabrika çatılarında da kullanılmaktadır. Boşluklu döşemelerde kesitin

% 40-50'sine varan boşluk oranları sayesinde kendi ağırlığı azalırken eğilme rijitliği aynı mertebelerde kalmaktadır.

Kaliteli beton ve önceden germe yöntemleriyle uygulanan öngerilme sayesinde faydalı yük taşıma kapasitesi artmaktadır. Ön gerilmeden dolayı oluşan ters sehim işletme aşamasında oluşacak normal sehimi azaltmakta böylece 10-12 m açıklıklar 20-30 cm kalınlı boşluklu döşemeler sayesinde geçilmektedir