Çatı kaplamasını taşıyan, makaslara dik yöndeki yatay elamanlarıdır. Aşık kirişleri binanın mimari yapısına göre her uzunlukta üretilebilir. Açıklığa göre kesit ve donatı miktarı hesaplanarak dizayn edilir.