2020 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ BELLİ OLDU !

   

  10 Mart 2020 Salı günü Resmi Gazete'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2020 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ" adında yayınlandı.

  Yapı yaklaşık birim maliyetleri

  MADDE 1 – (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2020 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç,  genel giderler (%15)  ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir.

   

  YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI                                                        YAPININ BİRİM MALİYETİ

  1.SINIF YAPILAR                                                                                                   TL/m²

  A GRUBU YAPILAR 210,00 TL  1. Kâgir veya betonarme ihata duvarı (3,00 m yüksekliğe kadar)
  2. Basit kümes ve basit tarım yapıları
  3. Plastik örtülü seralar
  4. Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yapıları
  5. Geçici kullanımı olan küçük yapılar
  6. Kalıcı kullanımı olan yardımcı yapılar
  7. Gölgelikler-çardaklar
  8. Üstü kapalı yanları açık dinlenme, oyun ve gösteri alanları

  B GRUBU YAPILAR 310,00 TL

   

  1. Cam örtülü seralar
  2. Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları
  3. Su depoları
  4. İş yeri depoları
  5. Bu Gruptakilere benzer diğer yapılar

  2.SINIF YAPILAR                                                                                                     TL/m²

  A GRUBU YAPILAR 510,00 TL


   

  1. Kuleler, ayaklı su depoları
  2. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları
  3. Kayıkhane
  4. Bu Gruptakilere benzer diğer yapılar

  B GRUBU YAPILAR 750,00 TL

   


  1. Pnömatik ve şişirme yapılar
  2. Tek katlı ofisler, dükkân ve basit atölyeler
  3. Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve müştemilatları
  4. Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı; prefabrik beton, betonarme veya çelik; depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)
  5. Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri
  6. Jeoloji, botanik ve tema parkları
  7. Mezbahalar
  8. Bu Gruptakilere benzer diğer yapılar

  C GRUBU YAPILAR 820,00 TL


   

  1. Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı)
  2. Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton, betonarme ve çelik yapılar)
  3. Bu Gruptakilere benzer diğer yapılar

  3.SINIF YAPILAR        

  A GRUBU YAPILAR 1.100,00 TL

   


  1. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)
  2. Katlı garajlar
  3. Ticari bürolar (üç kata kadar-üç kat dâhil-asansörsüz ve kalorifersiz)
  4. Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler, vb.)
  5. Basımevleri, matbaalar
  6. Soğuk hava depoları
  7. Konutlar (üç kata kadar-üç kat dâhil-asansörsüz-2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 45 inci maddesine göre asansör yeri bırakılacak)
  8. Akaryakıt ve gaz istasyonları
  9. Kampingler
  10. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)
  11. Semt postaneleri
  12. Kreş ve Gündüz bakımevleri, Hobi ve Oyun salonları
  13. Bu Gruptakilere benzer diğer yapılar

  B GRUBU YAPILAR 1.450,00 TL


   

  1. Entegre tarımsal endüstri yapıları, büyük çiftlik yapıları
  2. İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri)
  3. Gençlik merkezleri, halk evleri
  4. Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları
  5. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler
  6. Temel eğitim okulları
  7. Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri
  8. Jandarma ve emniyet karakol binaları
  9. Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri
  10. Ticari bürolar
  11. 150 kişiye kadar cezaevleri
  12. Fuarlar
  13. Sergi salonları
  14. Konutlar (Yapı yüksekliği 21,50 m’den az yapılar)
  15. Marinalar
  16. Gece kulübü, diskotekler
  17. Misafirhaneler, Pansiyonlar
  18. Bu Gruptakilere benzer diğer yapılar

  4.SINIF YAPILAR   

  A GRUBU YAPILAR 1.550,00 TL

   


  1. Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları)
  2. Poliklinikler
  3. Liman binaları
  4. 150 kişiyi geçen cezaevleri
  5. Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri
  6. İbadethaneler (1500 kişiye kadar)
  7. Entegre sanayi tesisleri
  8. Aqua parklar
  9. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve statları bulunan)
  10. Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları
  11. Büyük alışveriş merkezleri
  12. Yüksekokullar ve eğitim enstitüleri
  13. Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m.’den az yapılar)
  14. Oteller (1 ve 2 yıldızlı)
  15. Bu Gruptakilere benzer diğer yapılar

  B GRUBU YAPILAR 1.850,00 TL


   

  1. İş Merkezleri
  2. Araştırma binaları, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri
  3. Metro istasyonları
  4. Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları
  5. Büyük postaneler (merkez postaneleri)
  6. Otobüs terminalleri
  7. Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)
  8. Banka binaları
  9. Normal radyo ve televizyon binaları
  10. Özelliği olan genel sığınaklar
  11. Müstakil veya ikiz konutlar (Bağımsız bölüm brüt alanı 151 m2 ~ 600 m2 villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi vb.)
  12. Bu Gruptakilere benzer diğer yapılar

  C GRUBU YAPILAR 2.000,00 TL


   

  1. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları
  2. Bakanlık binaları
  3. Yükseköğrenim yurtları
  4. Arşiv binaları
  5. Radyoaktif korumalı depolar
  6. Büyük Adliye Sarayları
  7. Otel (3 yıldızlı) ve moteller
  8. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri
  9. İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları
  10. Konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m ile 51,50 m arası-51,50 m dâhil yapılar)
  11. Bu Gruptakilere benzer diğer yapılar

  5.SINIF YAPILAR   

  A GRUBU YAPILAR 2.400,00 TL


   

  1. Televizyon, Radyo İstasyonları, binaları
  2. Orduevleri
  3. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve brüt alanı 600 m2 üzerindeki özel konutlar
  4. Borsa binaları
  5. Üniversite kampüsleri
  6. Yapı yüksekliği 51,50 metreyi aşan yapılar
  7. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, vb. bulunan)
  8. Bu Gruptakilere benzer diğer yapılar

  B GRUBU YAPILAR 2.900,00 TL


   

  1. Kongre merkezleri
  2. Olimpik spor tesisleri – hipodromlar
  3. Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları
  4. Hastaneler
  5. Havalimanları
  6. İbadethaneler (1500 kişinin üzerinde)
  7. Oteller (4 yıldızlı)
  8. Bu Gruptakilere benzer diğer yapılar

  C GRUBU YAPILAR 3.250,00 TL


   

  1. Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)
  2. Müze ve kütüphane kompleksleri
  3. Bu Gruptakilere benzer diğer yapılar

  C GRUBU YAPILAR 3.800,00 TL


   

  1. Opera, tiyatro ve bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri
  2. Tarihi eser niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun olarak yapılan yapılar
  3. Bu Gruptakilere benzer diğer yapılar

  Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar

  MADDE 2 – (1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.

  (2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2020 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2020 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

  (3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

  Yürürlük

  MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

  Paylaş

  Yorum Yapın